Ønskjer velkomen til salmekveld

Torsdag kveld blir det salmekveld i Leikanger kyrkje.

Stadlandet gospelkor med dirigent Guni Reed og organist Jon Inge Sigerland inviterer til salmekveld i Leikanger kyrkje torsdag kveld. Her er gospelkoret på konserten i Leikanger kyrkje før jul. Foto: Siri Kolseth 

Kultur

– Salmane er valt ut frå vår nye samlebok i Leiknager, Norsk salmebok 2013, fortel organist Jon Inge Sigerland.

Han skal akkompagnere Stadlandet gospelkor og solistar med passande orgelmusikk. som har to avdelingar med songar.

I første avdeling skal koret synge songane Why me Lord, Denne dagen er din og His love is everlasting.

Andre avdeling får ein høyre He loves me, Min själ är fri og Born again.

Det blir solistar frå Stadlandet gospelkor der Guni Reed er dirigent.

– Mellom avdelingane vil vi synge kjende og kjære salmar, samt nokre nye samlar for å bli betre kjende med dei, seier Sigerland.

Organisten har i samråd med Anne Karene Helga Strand Vederhus valt ut salmane.