Retningslinjer Bedriftsannonse

Bestilling

Bestilling av annonse – tlf. 57 84 90 00 eller annonse@fjt.no

 

Annonsefristar

Plassbestilling til tysdag : Fredag kl. 10.00

Levering av ferdigmateriell: Måndag kl. 10.00.

 

Plassbestilling til fredag: Onsdag kl. 10.00

Levering av ferdigmateriell: Torsdag kl. 10.00.

 

Produksjon

Fjordenes Tidende tilbyr produksjon av annonser i alle format.

For meir info om kva vi kan tilby og prisar ta kontakt på

 tlf. 57 84 90 00 eller annonse@fjt.no

 

Publiseringsklart materiell sendast på e-post til  annonse@fjt.no

 

Produksjonstillegg

Nett/mobil

Pr. annonseformat - kr 750,- 

Regler for annonseutforming nett/mobil

Vekt

Annonser i våre digitale kanalar bør ikkje overstige:

Nett - 70 kb i filstørrelse

Mobil - 40 kb i filstørrelse

Filtype

Nett 

Image: Statiske bilete (jpg, gif), animerte bilete (gif)

Rich media :  Animasjonar (flash swf) og HTML.

Det skal leverast ei fallbackannonse (jpg eller gif-bilde) til alle flashannonser. Dette fordi brukarar utan flash installert skal kunne få opp annonsa di.

Mobil

Image: Statiske bilete (jpg,gif) animerte bilete (gif).

 

Generell informasjon

Eit annonsedøgn reknast frå midnatt til midnatt. Digitale kampanjar startar rett over midnatt dersom ikkje anna er avtalt.

 

 

Meir å lese på Fjordenes Tidende:
 
Leses nå