Innlegg:

- Politisk selvmord

Meninger

Rolv Petter Vetvik har skrevet dette innlegget:

Kommunesammenslåing: Realpolitikk versus symbolpolitikk

Enhver innbygger i Selje eller på Eid som tar på seg sine realpolitiske briller, vil innse at en sammenslåing av Selje og Eid ikke kan gjennomføres i 2020. Dette rett og slett fordi alle investeringer i denne kommunen de neste 20 år vil gå til Selje for at denne del av kommunen skal ha noenlunde samme standard som Eid kommune har i dag. Det er politisk selvmord for en ordfører og et kommunestyre i Eid å binde opp kommunes investeringer de neste 20 år til Seljedelen av den sammenslåtte kommunen.

Bjørlo er ordfører i Eid når sammenslåing endelig skal behandles i løpet 2018/2019. Når intensjonsavtalen om sammenslåing blir politisk behandlet i Eid kommunestyre, blir svaret nei. Også ordføreren vil si nei. Dette fordi sammenslåingen er hinsides økonomisk bærekraftighet for de sammenslåtte. Skal de på toppen av å ha en særdeles kostbar demografisk struktur, svak vekst og et svakt næringsliv, også garantere for å opprettholde en skole på Bryggja, er det økonomiske kaos gitt. Jeg er for kommunesammenslåing. Ikke fordi jeg tror større kommuner er billigere eller kan drives bedre enn små kommuner, og eller at byråkratiet blir mindre og mer effektivt.

Jeg er for kommunesammenslåing for å sikre større forvaltningsmakt lokalt. Dette med mål om å legge til rette for målrettet næringsvirksomhet som sikrer vekst og konkurransekraft i næringslivet og som evner å skape et best mulig læremiljø i våre skoler som gir hjernekraft, skaperevner og arbeidsdyktighet til samfunnet.

Beløpet som er avsatt til kommuner i vårt fylke til endelig sammenslåtte kommuner er småpenger og løser ikke noe. Regjeringer har lagt opp til at kommuner som ikke vil slå seg sammen, skal bli straffet med mindre overføringer. Dette er kortvarig tiltak og ikke politisk mulig å opprettholde lenger enn i en kort valg termin for stortingsvalg. At Eid vil tape en 3 til 4 millioner pr. år i en periode på 2 til 3 år er småpenger for hva det vil koste Eid å slå seg sammen med Selje. Eid-ordføreren har spurt Stryn, Gloppen og andre kommuner om sammenslåing. Motivet hans om et sterkt handelssentrum og fjordkryssing så nært Eid sentrum som mulig, er forståelig, men av symbolsk karakter.

Eid mangler tyngde, har et svakt utbygd næringsliv og har overinvestert i handelshus/butikker som bare fører til at færre lokale handelsfolk og ikke flere, vil tjene penger på handelsvirksomhet i Eid sentrum. Det er for liten vekst på Eid til å kopiere Førde sin handelsutbygging. Den politiske realkraft gitt til Eid som et geografisk sentrum i Nordfjord, er spilt bort av ordføreren. Det kreves politisk teft og klokskap for en ordfører fra Eid for å arbeide for at alle kommunene i Nordfjord utnytter fellesskapet som maktbase for å få flere offentlige arbeidsplasser.

De fleste nye statlige arbeidsplasser vil nok uansett bli lokalisert til Eid som er det mest naturlige sentrum med mindre enn 45 minutters reise for de fleste i Nordfjord. I en slik sammenheng kan kommunesenteret like godt lokaliseres til Stadlandet som til Utvik. Kanskje vil en ny politisk sammensetning i Eid makte å utnytte Eid sin geografiske posisjon, men det vil ta tiår før Nordfjord–kommunene eventuelt tør å tenke tanken på å prøve og følge opp sunnfjordskommunene sin vellykka realpolitikk. At Førde og kommunene rundt er enige om å skape en kommune med politisk makt er godt politisk arbeid fra alle som har deltatt i prosessen. Personlig vil jeg ha en sammenslåing i tråd med det vår ordfører i Vågsøy arbeider for, men da med det formål at vi lokalt sikrer oss forvaltningskontroll over kystsonen og næringspolitikken i denne.

Uansett hvem Selje slår seg sammen med vil dette skape en forbedret situasjon for Selje, på kort sikt. Eid alene kan ikke makte å gi Selje det løftet Selje trenger, heller ikke Vågsøy.

Spørsmålet jeg stiller er hvorfor kystfolket i Selje ikke ser hvilken kraft det ligger i å sikre seg mer lokal makt over næringspolitikken i sjø i en stor kystkommune i Sogn og Fjordane. Jeg tror at Selje er best tjent med å delta i en stor kystkommune.