Her gikk færrest bedrifter konkurs

På landsbasis gikk 6.000 bedrifter konkurs i 2016. Oslo er det fylket med flest bedrifter som gikk konkurs, mens Sogn og Fjordane hadde færrest.

I Sogn og Fjordane ble færrest bedrifter slått konkurs i 2016, sammenlignet med resten av landet. Nabofylkene Møre og Romsdal og Hordaland hadde langt flere konkurser. Illustrasjonsfoto 

Nyheter

Det melder Dagens Næringsliv.

På landbasis økte konkurstallene med knapt fem prosent i 2016, ifølge artikkelen.

Sogn og Fjordane kommer som nevnt best ut i oversikten over fylkene med bedrifter som ble slått konkurs.

I fylket ble det meldt om 59 konkurser, mens det i nabofylket Møre og Romsdal ble meldt om 236 bedrifter som gikk konkurs. I Hordaland er tallet 720.

Med dette er Sogn og Fjordane det fylket i landet med færrest konkurser i 2016.

– Målt i prosent var økningen ikke bare størst i Hordaland, men også dobbelt så stor som i oljefylket Rogaland. Sogn og Fjordane og Nordland opplevde derimot kraftig konkursnedgang, heter det i artikkelen fra Dagens Næringsliv.