Eva Flyum og dottera Magni Hjertenes Flyum meiner det framleis er store og grunnleggande forskjellar mellom kvinner og menn. Dei er ein del av reportasjeserien «Likestilt». Foto: Marianne S. Rotihaug

Eva Flyum og dottera Magni Hjertenes Flyum meiner det framleis er store og grunnleggande forskjellar mellom kvinner og menn. Dei er ein del av reportasjeserien «Likestilt». Foto: Marianne S. Rotihaug

«Likestilt»:

Her er alle sakene

«Likestilt» er ein reportasjeserie som blei starta i Fjordenes Tidende i mars. Den vil bli ført vidare med fleire reportasjar og nyheitssaker i tida framover. Prosjektet har som mål å gi eit bilde av kvinner sin kvardag i 2017, samt å få fleire kvinnelege kjelder i avisa.

Les meir om «Likestilt» her.

Her kan du lese alle sakene:
 • Kvifor er det flest kvinner i offentleg sektor? Les meir om Mønsterfamilien .
 • Blant styrerepresentantar i aksjeselskap er om lag åtte av ti menn. Vi har møtt ei av dei som er kvinner. Les saka her.
 • Pappaperm - korleis fungerer det? Les meir om ein « Kvotestyrt hverdag ».
 • Berre 29 prosent av landet sine ordførarar er kvinner. Møt ei av dei her: Ordføraren lar mannen styre heime .
 • Kvinner lever lenger enn menn. Kva kan vere grunnen til det? Ein gjeng pensjonistar kjem med sine tankar. Les meir her.
 • Ein av fire daglege leiarar er kvinner. Les meir om kvardagen til ei av dei her.
 • Er kvinnedagen framleis viktig? Ja, meiner to vi har snakka med. Les meir.
 • Fleire jenter vel kjemi- og prosessfag som utdanning. Vi møtte tilsette i den mannsdominerte industrien ved Elkem i Svelgen. Les meir om kvardagen deira her.
 • «Prestasjonspresset» er større blant jenter . Les meir.
 • Ei innvandrarkvinne meiner det å bli sett betyr mykje for integrering og likestilling blant innvandrarar. Les meir her.
 • Kvinner i idretten: Anette og Evy er to av få kvinnelege idrettsleiarar. Les meir her.
 • På dette kjøpesenteret er 19 av 24 butikksjefar kvinner. Les meir her.
 • Det er eit langt stykke igjen til eit likestilt musikkliv. Les meir.
 • Vi har møtt den einaste kvinnelege brannkonstabelen i Nordfjord. Les heile saka her.
 • Prosjektet «Likestilt» har ført til at det er fleire kvinner i avisa. Les meir her.
 • Trenden med at kvinner «rømmer» frå bygda til større byer er framleis gjeldande. Les om ei av dei som går mot strømmen .
 • Sankta Sunniva er Norge sin einaste kvinnelege helgen . Maria Vengen og Stiftinga Sankta Sunniva, Selja og Stad frontar denne legenda. Les meir om historia og arbeidet her.
 • Forfatter Maria Parr såg eit skrikande behov for fleire jenter i litteraturen. Les meir her.
 • Ein styreleiar tar grep for å få fleire jenter inn i fotballen. Les om korleis ho vil gjere det.
 • Laetitia Pipaluk Eleonora Rosing er ei dame som er glad i utfordringar, anten det er å gå verdas tøffaste langrennsløp eller jobbe i eit mannsdominert miljø. Les meir om Rosing her.
 • Kvinnekampen er ikkje over, meiner kjønnsforskar. Les saka her.
 • Festivalsjefen ønskjer seg fleire damer på scena. Les meir her.
 • Modell og tidlegare missekonkurrent er opptatt av naturleg skjønnhet . Les heile saka her.
 • Det krev mot for kvinner å «ta roret» i båten. Vi har møtt ei av dei som gjorde det.
 • Ein 23-åring har starta eitt av få eventfirma i regionen. Les meir her.
 • Havfiskesporten har tradisjonelt vore dominert av menn . Men i Måløy Havfiskefestival er det kvinnene som er i fleirtal. Les meir.
 • – Vi kan ikkje alle gifte oss med mannen til Sylvi Listhaug , seier Mariann Venøy (25). Les heile saka her.
 • Margot Åsebø har visar veg for 250 tilsette . Les meir om regionsjefen her.
 • Hege og Elise leia russen trygt i mål. Les saka her .
 • Vi har møtt den daglege leiaren i AksjeNorge. Les meir.
 • Sanitetsforeninga har kjempa for kvinner i 121 år . Les saka her.
 • Kun en håndfull av de ansatte på Kulatoppen er menn . Det var derfor kjærkomment da fire unge karer søkte om jobb på omsorgssenteret. Les heile saka her.
 • Iselin Gangeskar Paris frå Flatraket er leiar for miljøorganisasjonen Spire sitt lag i Bergen, og i år skal 22-åringen delta på FN sine klimaforhandlingar i Bonn. Les saka her.
 • Katarina vart hotellsjef midt i småbarnstida. Les heile saka her.
 • Et forskningsprosjekt utført av fem elever fra Måløy vidaregåande skule har gitt Kulatoppen bu- og omsorgssenter bedre kunnskap rundt bruken av trygghetsalarmer. Les saka her.
 • I Vest Industrivask AS er 80 prosent av dei tilsette kvinner.
 • Line Blålid er generalsektretær for Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom. Foreininga styrer ho frå Blålida i Vågsøy . Les saka her.
Meir å lese på Fjordenes Tidende:
 
Leses nå