Prosjektlederen for arbeidet på Selja kloster- og helgenanlegg, Bjørn Jensen. arkivfoto: Christina Cantero

Prosjektlederen for arbeidet på Selja kloster- og helgenanlegg, Bjørn Jensen. arkivfoto: Christina Cantero

Får uvanlig stor støtte

Selje kloster har fått tildelinger fra Riksantikvaren som er langt over det vanlige nivået.

Det forteller Riksantikvarens prosjektleder på Selje kloster- og helgenanlegg, Bjørn Jensen.

– Tildelingene ligger vanligvis på rundt én million kroner i året, men for 2017 kommer det nok opp i 1,7 millioner kroner, sier Jensen.

Utover dette har prosjektet på klosteret også fått midler til et par tilleggsprosjekter, som kommer på et par hundre tusen kroner utover den ordinære støtten.

– Vi skal blant annet oppgradere trappene og legge bedre til rette for folk når de skal komme seg opp til «Sunniva-hola». Vi vil gjøre det mer tilgjengelig, og enklere for folk å komme seg opp dit. Særlig for pilegrimer, forteller Jensen.

Klosteret har også kommet med på verdiskapningsprogrammet til Riksantikvaren.

Jensen gleder seg over den uvanlige store støtten klosteret får i 2017. Han viser også til det store fagmiljøet som er knyttet til arbeidet på Selja.

– Vi har blant annet et godt samarbeid med NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning, sier han.

Meir å lese på Fjordenes Tidende:
 
Leses nå