Folketallsutvikling første kvartal:

To lokale kommuner har fått flere innbyggere

Eid og Selje har opplevd folketallsvekst så langt i 2017, mens folketallet i Vågsøy, Bremanger og Vanylven har gått tilbake.

Vågsøy var den lokale kommunen med flest fødsler i første kvartal av 2017 (17), men opplevde likevel befolkningsnedgang i samme periode. Her fra 17. mai-feiringen i Måløy. Foto: Christina Cantero 

Nyheter

Statistisk sentralbyrå presenterte fredag folketallsutviklingen for de første tre månedene i 2017. I løpet av første kvartal har Eid forsterket sin posisjon som den mest folkerike kommunen i vårt dekningsområde.

De ble 19 flere innbyggere i løpet av det første kvartalet, en vekst drevet av et lavt antall dødsfall (3) og positiv netto tilflytting (6).

Den nest mest folkerike kommunen i vårt dekningsområde, Vågsøy, ble 16 innbyggere færre i samme periode. Det til tross for at Vågsøy var den lokale kommunen med flest fødsler (17) i første kvartal. Nedgangen er drevet av et relativt høyt antall dødsfall (22) og negativ netto tilflytting (-11).

Selje er den andre lokale kommunen som opplevde befolkningsvekst i første kvartal (+4), mens Bremanger (-22) og Vanylven (-2) opplevde nedgang i folketallet.

Folketall per 1. april 2017:

Vågsøy: 6.015 (-16)

Selje: 2.795 (+4)

Bremanger: 3.825 (-22)

Eid: 6.083 (+19)

Vanylven: 3.201 (-2)Vågsøy

Folketall 31. desember 2016: 6.031

Født i kvartalet: 17

Døde i kvartalet: 22

Fødselsoverskudd: -5

Innflyttinger totalt: 42

Innflyttinger fra utlandet: 13

Utflyttinger totalt: 53

Utflyttinger til utlandet: 2

Nettoinflytting: -11

Folkevekst: -16

Folketallet 1. april 2017: 6.015


Selje

Folketall 31. desember 2016: 2.791

Født i kvartalet: 5

Døde i kvartalet: 6

Fødselsoverskudd: -1

Innflyttinger totalt: 21

Innflyttinger fra utlandet: 3

Utflyttinger totalt: 16

Utflyttinger til utlandet: 2

Nettoinflytting: 5

Folkevekst: 4

Folketallet 1. april 2017: 2.795


Bremanger

Folketall 31. desember 2016: 3.847

Født i kvartalet: 5

Døde i kvartalet: 15

Fødselsoverskudd: -10

Innflyttinger totalt: 20

Innflyttinger fra utlandet: 3

Utflyttinger totalt: 32

Utflyttinger til utlandet: 4

Nettoinflytting: -12

Folkevekst: -22

Folketallet 1. april 2017: 3.825


Eid

Folketall 31. desember 2016: 6.064

Født i kvartalet: 16

Døde i kvartalet: 3

Fødselsoverskudd: +13

Innflyttinger totalt: 47

Innflyttinger fra utlandet: 13

Utflyttinger totalt: 41

Utflyttinger til utlandet: 3

Nettoinflytting: 6

Folkevekst: 19

Folketallet 1. april 2017: 6.083


Vanylven

Folketall 31. desember 2016: 3.203

Født i kvartalet: 7

Døde i kvartalet: 6

Fødselsoverskudd: 1

Innflyttinger totalt: 16

Innflyttinger fra utlandet: 2

Utflyttinger totalt: 19

Utflyttinger til utlandet: 5

Nettoinflytting: -3

Folkevekst: -2

Folketallet 1. april 2017: 3.201

Se folketallsutviklingen i alle landets kommuner her. (EXCEL)