Foreslår å legge ned kommunal vei

En arbeidsgruppe foreslår å legge ned den kommunale veien som går til Indre Fure på Stadlandet.
Nyheter

Nedleggingen av veien er foreslått å skje over en periode på ti år.


Slik blir været under Måløydagene

Denne helgen går årets utgave av Måløydagene av stabelen på Torget i Måløy.

Under formannskapsmøtet i Selje forrige torsdag kom det imidlertid fram at man muligens kan søke om midler fra et kulturminnefond ettersom området ligger i det som er definert som et kulturlandskap.

Innspillet er en del av framlegget til prioriteringsliste for den kommunale trafikksikkerhetsplanen i Selje.