Illustrasjonsfoto
            (Foto: Erling Wåge)

IllustrasjonsfotoFoto: Erling Wåge

Har ikkje forsikring

Båtsesongen er i gong for fullt, og ifølgje Storebrand manglar rundt halvparten av alle fritidsbåtar forsikring.

– Alt for mange utsett seg sjølv og andre for økonomisk risiko gjennom å ikkje forsikre båten sin, seier Bård Brandsrud i Storebrand Forsikring.

Det er tal frå Finans Norge som viser at kring 327.000 fritidsbåtar var forsikra ved årsskiftet.

Kongelig Norsk Båtforbunds si kartlegging konkluderer med at det i 2012 var rundt 750.000 fritidsbåtar i Norge.

Meir å lese på Fjordenes Tidende:
 
Leses nå