Desse skal jobbe for klostersenter

Nyheter

Det er valt interimstyre som skal jobbe for eit klostersenter i Selje.

Styret består av:

Alf Tore Hommedal (Universitetet i Bergen), Ragnhild Helena Aadland Høen (Oslo katolske bispedømme), Jon Tamnes (Fortidsminneforeninga), Torkjell Djupedal (Venner av Selja kloster), Inger Elin Hjelle (Reisemål Stryn & Nordfjord), Bjørn E. Jensen (Selje kommune/ Selje kloster skjøtsels- og konserveringsprogram/tilsynsmann Selja), Ottar Nygård (Selje kommune)

Faste observatørar:

Ragna Sofie Grung Moe (Bjørgvin bispedøme), Knut Åland (Sogn og Fjordane fylkeskommune), Kari Leine Balog (sokneprest i Selje)

Sekretariat:

Helga Odden Reksnes