Holvik fekk ikkje medhald i klagen

Tone Holvik fekk ikkje medhald i klagen til Sivilombodsmannen om tilsettingsprosessen av assisterande rådmann i Kinn. Arkivfoto  Foto: Kari Mitdg‡•rd R‡•sberg

Nye artikler

Sivilombodsmannen gir ikkje Tone Holvik medhald i klagen på tilsettinga av assisterande rådmann i Kinn. Sivilombodsmannen meiner gjennomgangen ikkje avdekka vesentlege feil.