Har endelig funnet den beste løsningen for bygd og barnehage

Frode Kupen og Arbeiderpartiet var fornøyd med at løsningen de foreslo i formannskapet for en uke siden nå er vedtatt løsning for Holvik barnehage. Foto: Svanhild Breidalen 

Nye artikler

Føljetongen om hvordan nye Holvik barnehage skal klare å ivareta behovene til både barn, ansatte, en bygd som trenger forsamlingslokale og et korps som trenger øvingslokale, fikk torsdag endelig sin avslutning.