Kommune- og fylkestingsvalget:

Valgprognoser viser Arbeiderpartiet fremst i Vestland fylke

Hittil kan det se ut som at Arbeiderpartiet leder an i fylkestingsvalget, etterfulgt av Høyre.

Arve Helle 

Nye artikler

Med 36,3 prosent av stemmene telt opp i Vestland fylke ligger Arbeiderpartiet i ledelsen med 21,1 prosent av de opptalte stemmene. Høyre kommer etter med 18,4 prosent, etterfulgt av Senterpartiet med 12,8%.

Miljøpartiet de Grønne og Fremskrittspartiet ligger begge hittil jevnt på 7,2 prosent.

Sosialistisk Venstreparti følger etter med 6,3 prosent, etterfulgt av Kristelig Folkeparti på 4,5 prosent.

Venstre ser ut til å gjøre det dårligst hittil med 3,2 prosent av de opptalte stemmene så langt, under Rødt på 3,9 prosent.