Kinn kommunestyre berga Måløyraidsenteret med ei løyving på 3,3 millionar kroner

Etter ein lengre debatt rundt viktigheita av senteret og eit alternativt forslag frå Sp, Frp, H og V gjekk fleirtalet i Kinn kommunestyre for å løyve 3,3 millionar i tilskot til Måløyraidsenteret.

Blir vidare drift: Etter ein lengre debatt rundt viktigheita av senteret og eit alternativt forslag frå Sp, Frp, H og V gjekk fleirtalet i Kinn kommunestyre for å løyve 3,3 millionar i tilskot til Måløyraisenteret.  

Nye artikler

Innstillinga frå rådmann Terje Heggheim var ein nedjustert variant av det framlegget Kinn formannskap i oktober sa nei til. Her søkte styret i stifitinga Måløyraidsenteret om tilskot på 8,9 millionar kroner.