– Hjartet mitt bankar litt ekstra for dei som har fysiske eller psykiske utfordringar i kvardagen, og treng ei hjelpande hand for å meistre

Dagens anskt: Wanja Lien er Dagens ansikt på fjt.no. 

Nye artikler

Namn: Wanja Lien