«Nå må alt snakk om bytte av båt opphøre»

  Foto: Erling Wåge

Nye artikler

Dette leserinnlegget er skrevet av Jan A. Lem:

Nå må alt snakk om bytte av båt opphøre

Jeg takker Strømberg for et greit og oppklarende svar.

Da det nå er bekreftet at det ikke er noe teknisk i veien for å betjene ruten med en hydrogen-drevet båt med fylling i Bergen og Selje, må selvfølgelig alt snakk om bytte av båt i Florø opphøre.Fylling i Selje må vel kunne utføres med hydrogendrevet tankbil fra Florø?. Jeg går ut fra at man er i nær kontakt med Hexagon på Sunnmøre, som er verdensledende på dette feltet.

Nå må det være opp til fylket og politikerne våre om det trengs et par års utsettelse med null-utslipp anbudskrav.

Denne ruten er tross alt den lengste og mest værutsatte ruten i vårt fylke.