Er det noen som kan tidfeste dette bildet?

  Foto: Torfinn Drage

Nye artikler

Vågs­øy: Det­te er Mål­øy havn sett fra Mold­øen, tro­lig på slut­ten av 1940-tal­let el­ler tid­lig på 1950-tal­let. Mål­øy gamleheim (sei­ne­re Vågs­øy om­sorgs­sen­ter) er ikke kom­met opp, og den stod fer­dig i 1956/57. Hav­na er smekk­full av fis­ke­bå­ter, for det mes­te små tre­bå­ter. Det er så man­ge at det ikke går an å tel­le dem, og vi skjøn­ner hvor­for det blir sagt at da fis­ket var på sitt beste på 40- og 50-tal­let, kun­ne en gå nes­ten tørr­skodd fra båt til båt over hav­na mel­lom Mål­øy og fast­lan­det. Brurahornet ru­ver i bak­grun­nen midt på bil­det. Fo­to­grafen er Torfinn Drage.