«Rådmannen bommer, igjen!»

Daniel Henriksson  Foto: Fjordenes Tdende

Nye artikler

Dette innlegget er skrevet av Daniel Henriksson, Rødt Kinn.

Rådmannen har svart på vår kritikk i Fjordenes Tidende, men dessverre bommer han igjen.


Innrømmer at Bryggja-millionar er usikre

Prosjektrådmann i Kinn kommune, Terje Heggheim, innrømmer at dei 40 millionane han har lagt inn i finansieringa av utbygginga av Kulatoppen er usikre pengar.


Hovedargumentet rådmannen bruker er at utbyggingen av Kulatoppen er en direkte konsekvens av at Bryggja grensejusteres. Dette er og forblir feil. Utbyggingen av Kulatoppen, og størrelsesorden på utbyggingen for den del, var det enighet om i Vågsøy kommune lenge før Bryggja forsvant.


– Vi er redd feilen kan vere større

Det kan vise seg at rådmannen manglar ytterlegare 40 millionar i budsjettframlegget, mistenker Daniel Henriksson (Raudt) etter å ha gått gjennom rådmannen si korrigering av budsjettframlegget.


Allerede i januar 2017 ble saken behandlet i Helse- og omsorgsutvalget og vedtaket der tilsa utbygging med 24 omsorgsplasser. Dette ble senere behandlet og støttet blant annet i formannskapet. Høsten 2017 kom rådmann i Vågsøy med sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2018-2021, og også der var utbyggingen (med 24 omsorgsplasser) inkludert.
På dette tidspunktet var Bryggja fortsatt ikke grensejustert.
Rødt er ikke uenige i at behovet blir sterkere når vi mister Bryggja, men å si at utbyggingen skyldes Bryggja-exit er direkte feil. Når rådmannen videre har snakket om at 16 av plassene bygges utelukkende av Bryggja er det like feil, da størrelsen på utbyggingen aldri har blitt endret under sakens gang.Den andre siden av saken er dessverre like alvorlig. Man kan ikke budsjettere med et tilskudd man aldri har fått, eller i det hele tatt vet om man kommer til å få. Låneopptaket til utbyggingen må gjøres allerede neste år, og da må man selvfølgelig låne hele beløpet. Noe annet vil ikke Fylkesmannen godkjenne, og det bør rådmannen vite.
Dersom vi i fremtiden skulle få tildelt noen av, eller alle disse millionene kan man bruke de til å betale ned lånet, men det endrer ikke det faktum at lånet må tas opp.
Dette forventede tilskuddet på 40 millioner kroner ble ikke nevnt for noen før vi i Rødt påpekte manglende finansiering på 78 millioner (der datasystemet fikk skylden for 38 av disse og nå grensejusteringen for resten). Vi finner dette mildt sagt underlig. Vågsøy kommune har nemlig aldri finansiert utbyggingen med annet en Husbanken og lån. Så sent om 5. november var saken oppe i Vågsøy kommunestyre og heller ikke da lå det inne noe annet tilskudd enn det opprinnelige på 38 millioner fra Husbanken, resten av finansieringen skulle tas opp som lån.
Hvorfor endrer rådmannen på finansieringa uten å si det til noen eller forklare det i de dokument som ligger ute offentlig og som omhandler Kulatoppen? Det syns vi er veldig merkelig….