Ingen yrkesfiskere omkom på jobb i 2019

Over 10 år siden sist dette har skjedd

I 2019 var det ingen yrkesfiskere som omkom på jobb. Dette har ikke skjedd på over ti år, og sist var i år 2008.

Nybygg: Mange nybygg med strenge krav til sikkerhet kan være en medvirkende faktor i nedgangen av ulykker om bord. Her er Rav som ble bygd i 2019.  Foto: Frithjof Silden

Nye artikler

Denne saken vart omtalt av Kyst og Fjord tidligere i veka.

– Dette er svært gledelig, og jeg håper virkelig at denne trenden fortsetter i 2020. Vi har over flere år sett at fiskerne nå er flinkere til å sette sikkerheten høyt. Det er viktig i alle yrker, men særlig i yrker der mange er alene på jobb og har en krevende arbeidshverdag, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad til Kyst og Fjord.

Mellom 2009 og 2018 var det i snitt 6 omkomne yrkesfiskere årlig. Tallene for det siste tiåret viser en nedgang i antall omkomne. Mellom 2009–2013 har vi registrert 35 omkomne fiskere, mens vi mellom 2014 – 2018 har registrert 23.

– Selv om det heldigvis ikke var noen yrkesfiskere som omkom på jobb i 2019 så vet vi og at det har vært flere hendelser der det har vært nære på. Ser vi på den siste hendelsen i romjulen med fiskefartøyet MS Fay som forliste i Barentshavet, så var det både en dyktig redningstjeneste og gode rutiner hos mannskapet for håndtering av krisesituasjon om bord som berget flere liv, sier Alvestad til Kyst og Fjord, som også påpeker at gode holdninger er helt avgjørende for å oppnå og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå.Viktig å forebygge

Annethvert år arrangerer direktoratet også konferansen «Sikker fisker» som er gratis for fiskere. På denne konferansen tar vi opp ulike aktuelle tema og forsøker å lære av ulykker som har skjedd. Vi inviterer ulike aktører som sammen skal bidra til høyere sikkerhet i den norske fiskeflåten ved å dele sin kunnskap og sine erfaringer.

– Ulykkesårsakene viser at det er mulig å forebygge i stor grad at ulykker skjer. Blant annet har krav til stabilitetsberegninger, nylig også for fiskefartøy i størrelsen 8-10,67 meter, og økt fokus på viktighet ved bruk av sikkerhetsutstyr som sikkerhetsline, bidratt til å øke sikkerheten, sier Alvestad til Kyst og Fjord, som påpeker at den viktigste bidragsyteren til økt sikkerhet er fiskerne selv.