Kjøper nettbrett til alle alders- og sjukeheimar i Sogn og Fjordane

– Å sjå kvarandre gjennom skjermen, trur vi vil vere eit lysglimt i kvardagen for dei eldre

Mange alders- og sjukeheimar har innført isoleringstiltak på grunn av korona, noko som betyr at bebuarane ikkje får ta i mot besøk av familiane sine. Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane gir derfor 400.000 kroner til innkjøp av nettbrett på alle aldersheimar og eldresenter i Sogn og Fjordane.

Får fleire nettbrett: Ved Kulatoppen omsorgssenter i Måløy hadde dei allereie ein del digital hjelpemiddel, men no får dei og alle andre institusjonar i fylket fleire. Det kjem godt med. Her hjelper tilsett Bente Folkestad bebuar Bodil Myrestrand med ein liten prat med dei heime.  Foto: privat

Nye artikler

Mange alders- og sjukeheimar har innført isoleringstiltak på grunn av korona, noko som betyr at bebuarane ikkje får ta i mot besøk av familiane sine. Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane gir derfor 400.000 kroner til innkjøp av nettbrett på alle aldersheimar og eldresenter i Sogn og Fjordane.