Får lov å gjere reparasjonar på det freda bygget

Kystmuseet via Vestland fylkeskommune gir Kinn kommune dispensasjon frå freding av hovudhuset på Vågsberget handels- og gjestgiveri slik at ein kan utbetre skadar på rekkverket ved hovuddøra.

Kystmuseet via Vestland fylkeskommune gir Kinn kommune dispensasjon frå freding av hovudhuset på Vågsberget handels- og gjestgiveri slik at ein kan utbetre skadar på rekkverket ved hovuddøra.  Foto: Espen Mills

Nye artikler

Destland fylkeskommune viser til søknaden som er datert 24. april 2020 om dispensasjon frå freding av hovudhuset på Vågsberget handels- og gjestgiveri for å få lov å utføre nokre reparasjonar på rekkverket.