Prøvde å få fjerna omstridd punkt om strandsona, men fleirtalet vil at det skal bli enklare å foreta bruksendringar

SV ønskte å fjerne eit punkt i uttalen Kinn kommune skulle sende om revidering av statlege planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsona.

SV ønskte å fjerne eit punkt i uttalen Kinn kommune skulle sende om revidering av statlege planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsona.  Foto: Gjert Myrestrand

Nye artikler

– Det å foreslå å gjere det enklare for folk å foreta ein bruksendring av eksisterande bygg i strandsona trur vi vil føre til auka privatisering og innskrenking av allemannsretten, sa Ingunn Frøyen (SV).