Departementet vil ikkje gripe inn i turløype-saka

Både Måløy Vekst og Kinn kommune har fått beskjed om at kommunal- og moderniseringsdepartementet ikkje vil overta handsaminga av anken om turløypa i Deknepollen.

Både Måløy Vekst og Kinn kommune har fått beskjed om at kommunal- og moderniseringsdepartementet ikkje vil overta handsaminga av anken om turløypa i Deknepollen.   Foto: Gjert Myrestrand

Nye artikler

– Det betyr i realiteten at saka skal handsamast av settefylkesmann, i dette tilfellet fylkesmannen i Rogaland, seier Frank Willy Djuvik i Måløy Vekst.