Tre nye positive prøver blant 185 som blei testa siste døgn

Tre nye positive prøver ble funnet på laben ved Helse Førde siste døgnet. Alle er frå Sunnfjord.

Helse førde førde sentralsjukehus korona covid 19 legevakt sykehus og sjukehus smitte smittefare smittevern  Foto: Erling Wåge

Nye artikler

No er det heller ingen pasienter med korona innlagt ved sjukehuset i Førde.

Torsdag 14. januar: 1 ny av 299 analyserte prøver

Fredag 15. januar: 3 nye av 290 analyserte prøver

Laurdag 16. januar: 2 nye av 173 analyserte prøver

Søndag 17. januar: 1 ny av 35 analyserte prøver

Måndag 18. januar: 1 ny av 197 analyserte prøver

Tysdag 19. januar: 3 nye av 314 analyserte prøver

Onsdag 20. januar: 1 ny av 193 analyserte prøver

Torsdag 21.januar: 3 nye av 185 analyserte prøver

Prøvetakingskommuner for positive prøver av nyaste dato: Sunnfjord.

Kommunen for prøvetaking er ikkje nødvendigvis kommunen der pasienten bur eller har folkeregistrert adresse.

Prøver teke av kommunehelsetenesta i Helse Førde sitt område kan verte analyserte i andre laboratorium enn ved Førde sentralsjukehus. Dette er såleis ikkje ei komplett liste over prøvesvar frå Helse Førde sitt område, men kun dei prøvene som Helse Førde analyserer.

Statistikk frå sjukehusa

Innlagde pasientar per dato med stadfesta COVID-19 smitte: 0
Heimeverande eller sjukmelde tilsette pga. korona: 1 (av om lag 3000 tilsette)
Tilsette som har hatt stadfesta smitte: 6 (av om lag 3000 tilsette)