Har registrert ny positiv prøve fra Kinn

Det har kommet inn enda en positiv prøve fra Kinn kommune hos Helse Førde.

Helse Førde har registrert to nye positive prøver. En av dem tilhører Kinn kommune.  Foto: Erling Wåge

Nye artikler

Av 168 analyserte prøver fredag var det én positiv prøve fra Kinn kommune.

Den andre positive prøven er fra Sogndal.


Tre av dei smitta er frå Måløy – 25 personar er sett i ventekarantene

Helse Førde opplyste fredag at det er fem nye registrerte smittetilfelle frå Helse Førde sitt laboratorium. Kommuneoverlege Jan Helge Dale stadfestar at tre av desse er frå Måløy.


Slik ser statistikken fra Helse Førde ut:

Fredag 09. april: 0 nye av 223 analyserte prøver

Laurdag 10. april: 0 nye av 230 analyserte prøver

Søndag 11. april: 1 ny av 76 analyserte prøver

Måndag 12. april: 1 ny av 97 analyserte prøver

Tysdag 13. april: 2 nye av 236 analyserte prøver

Onsdag 14. april: 0 nye av 222 analyserte prøver

Torsdag 15. april: 5 nye av 250 analyserte prøver

Fredag 16. april: 2 nye av 168 analyserte prøver

Prøvetakingskommune for positiv prøve av nyaste dato: Kinn, Sogndal

Kommunen for prøvetaking er ikkje nødvendigvis kommunen der pasienten bur eller har folkeregistrert adresse.

Kommunene i Helse Førde sitt område vel sjølv kvar dei ønskjer å sende koronaprøver som dei har tatt. Dermed kan prøvene bli analyserte i andre laboratorium enn ved Førde sentralsjukehus. Dette er såleis ikkje ei komplett liste over alle prøvesvar frå området til Helse Førde, men kun resultat frå dei prøvene som er analysert hjå oss.