Blei redda for andre gong i den mest omfattande operasjonen sjukehuset har gjort

Johanne Hildenes Hjelle frå Nordfjordeid har gått gjennom fleire operasjonar for å bli frisk frå kreftsjukdom. Den siste operasjonen så farefull at ingen fagmiljø i Europa ville ta den på seg før Haukeland universitetssykehus bestemte seg for å gjennomføre den mest kompliserte operasjonen dei nokon gong har gjort, 30. september 2019.
Nye artikler

Det er NRK som fortel den dramatiske og sterke historia til modige Johanne Hildenes Hjelle frå Nordfjordeid. Ho fekk lungekreft og opererte vekk den høgre lunga si i 2010. Dette var også ein komplisert operasjon med påfølgande infeksjonar. Det viste seg også at matrøret hennar hadde tatt skade av strålebehandlinga. Våren 2018 får ho problem med å svelge, feber blir høg og ho blir skikkeleg sjuk. For andre gong får trebarnsmora frå Nordfjordeid det som er ein dødsdom. Men legane på Haukeland universitetssykehus redda livet hennar også denne gongen, med ein riskofylt operasjon ingen andre sjukehus i Norden turde å gjennomføre.

– Til saman er opp mot 200 personar involvert, nesten 80 av dei spesialistar på sine område, skriv NRK om dei tre dagane operasjonen foregår, i den sterke reportasjen om tida før, under og etter den krevande operasjonen. Ein av kirurgane vurderte sjansen for at det skulle gå gale under operasjonen til 90-95 %.

Johanne overlevde sin andre dødsdom, og den største og mest omfattande operasjonen Haukeland universitetssykehus har gjennomført. Sjukehuset vil no bruke erfaringa til vidare læring.

På Dagsrevyen på NRK fredag, fekk sjåarane eit kort møte med Johanne, men dei annonserte at det blir eit lenger innslag om henne og den utrulege operasjonen i Lørdagsreyen.