Gjer seg klare til å bruke elbilen i opplæringa

Elevane på køyretøy ved Måløy vidaregåande skule skal snart få arbeide med elbil også. Bilen blei levert til skulen førre fredag.

Lærar John Arve Tenden og elevane Tamir Abdulrahman Ahmad (f.v), Sondre Ødegård, Wael Abdulrahman Ahmad, Aron de Guia Berge, Peder Øren Røyseth og Roger Christopher Korneliussen er fornøgde med at el-bilen er på plass.  Foto: Kjellrun ÅSebø

Nye artikler

John Arve Tenden, som underviser på køyretøy ved skulen, er glad for at skulen no har ein elbil på plass og at dei kan bruke den i opplæringa.