Dagens ansikt:

Er oppteken av at andre skal ha det bra

Dagens ansikt

Namn: Jon Anders Gulbransen
Alder: 30
Sivilstand: singel
Yrke: fysioterapeut
Bustad: Selje

– Kva er du mest oppteken av?
– At folk skal trivast og ha det bra til ei kvar tid! Ein glad venn er ein glad Jon.