Dagens ansikt:

Det er familien som gjer livet verdt å leve

Sindre Storøy Kolseth er Dagens ansikt på fjt.no.  

Dagens ansikt

Namn: Sindre Storøy Kolseth
Alder: 19 år
Sivilstatus: singel
Yrke: matroslærling
Bustad: byggjefeltet på Kolset