Dagens ansikt:

Beundrar folk som bidrar og yter litt ekstra utover det som er forventa

Dagens ansikt

Namn: Kenneth Kvalheim Nygård