Dagens ansikt:

– Meininga med livet er å vere til stades i kvardagen og skape glede ved små og store ting

Dagens ansikt

Namn: Andrea Lyng