Dagens ansikt:

– Kvar gong eg møter ein polljar får eg alltid heimlengsel

Dagens ansikt

Namn: Peter Orry Larsen