Dagens ansikt:

– Notorisk avhengig av å meine noko om det meste

Dagens ansikt

Namn: Bjarte Gangeskar

Alder: 51