Dagens ansikt:

– Eg vil at etterkomarane våre skal ha ei leveleg jord

Dagens ansikt

Namn: Monika Kvamme

Alder: 46