Dagens ansikt:

Ønskjer å gje alle barn og unge eit tilbod

Rune Hanebrekke fra Stårheim er Dagens ansikt.
Dagens ansikt

Namn: Rune Hanebrekke
Alder: 48
Sivilstand: gift
Yrke: kundemottakar på Stårheim bilverksted
Bustad: Remmedalen, Stårheim

– Kva er du mest oppteken av?
– At barn og unge skal få eit gratis tilbod for idrett og kultur. Leigesatsane til kommunene i dag er så høge at ikkje alle foreldre har råd å la ungane bli med på idrett og kultur.