Dagens ansikt:

– Det som gir meining i livet for meg er å ha ein familie

Dagens ansikt

Namn: Bjørn Oppedal