Dagens ansikt:

Gløymer aldri då ho spelte på Seljumannamessa

Dagens ansikt

Namn: Merete Duestøl