Dagens ansikt:

– Eg beundrar alle eldsjeler som står på for heimstaden sin

Dagens ansikt

Namn: Kjell Oldeide