Dagens ansikt:

– Hadde eg vore ordførar hadde eg fått Bremanger inn i Kinn

Dagens ansikt

Namn: Kåre Petter Bøen