Dagens ansikt:

– Meininga med livet er å ha tru på eigne ferdigheiter

Dagens ansikt

Namn: Andreas Kvernevik