Dagens ansikt:

– Det er ikkje alltid like lett å få kvardagen til å gå rundt når ein skal sjonglere familielivet med jobblivet

Kristina Madelene Slettestøl er Dagens ansikt på fjt.no. 

Dagens ansikt

Namn: Kristina Madelene Slettestøl