Dagens ansikt:

– Eg er veldig stolt av operahuset vi har

Dagens ansikt

Namn: Kamilla Sundsmoen Hoddevik