Dagens ansikt:

– Eg beundrar faren min som er ein evig optimist og som kan reparere det meste

Dagens ansikt

Namn: Endre Weltzien Listhaug