Dagens ansikt:

– Mennesket først, deretter innsidepasning

Dagens ansikt

Namn: Eivind Daniel Røed