Dagens ansikt:

– Pappa er eit bevis på at ein klarar å få til det ein ønskjer om ein jobbar for det

Dagens ansikt

Namn: Camilla Røys