Dreg gjerne på sjøen med krabbeteinene når anledninga byr seg

Dagens ansikt: Steffen Hoddevik er Dagens ansikt på fjt.no.  Foto: privat

Dagens ansikt

Namn: Steffen Rene Hoddevik