– Mamma er den sterkaste personen eg kjenner, og ho er god mot alle

Dagens ansikt: Margrethe Kvalheim er Dagens ansikt på fjt.no.  Foto: privat

Dagens ansikt

Namn: Margrethe Kvalheim