– Meininga med livet er å skape ei meining ut frå dei føresetnadar ein har

Dagens ansikt

Namn: Turid Vika Skram
Alder: 47 år
Sivilstand: Gift
Yrke: Familieterapeut i Vågsøy kommune
Bustad: Måløy