– Gjennom eit liv så møter ein menneske som har sterk motgang, og som klarer å reise seg igjen. Dei beundrar eg

Inger Grethe Dalehamn er Dagens ansikt i fjt.no  Foto: Privat

Dagens ansikt

Namn: Inger Grethe Dalehamn
Alder: snart 54
Sivilstand: sambuar
Yrke: dagleg leiar hjå Brunsvik Sko
Bustad: Måløy sentrum