– Når eg har familie, fotball og vener i kvardagen, så smiler livet

Guro Lesto Larsen er Dagens ansikt i fjt.no  Foto: Privat

Dagens ansikt

Namn: Guro Lesto Larsen
Alder: 17
Sivilstand: det er komplisert
Yrke: går 2. året på elenergi
Bustad: Lesto i Selje